Cennik Zajęć w roku 2023/2024

ZAJECIA W ROBOLUDKU

Miesiąc nauki w klasach Roboludka I-III to koszt 160 zł. (4 lekcje w miesiącu każda lekcja 40 zł.)

Miesiąc nauki w klasach Roboludka IV-VI i zajęcia z programowania to koszt 160 zł. (jedno trzygodzinne spotkanie w miesiącu metodą projektu oraz Design Thinking)

jeżeli w danym miesiącu wypadają święta, ferie i zajęcia się nie odbywają, kwota jest odpowiednio niższa.

Czas trwania zajęć

  • w pierwszym roku nauki raz w tygodniu  55-60 min.
  • w drugim i trzecim raz na dwa tygodnie  90 min.
  • w czwartym piątym i szóstym raz na miesiąc  180 min.
  • w przypadku opuszczenia zajęć (choroba) istnieje możliwość ich odrobienia w ustalonym w umowie terminie.

czas zajęć jest dobrany do możliwości psychofizycznych dzieci w danym wieku.

UDZIELAMY RABATÓW DLA RODZEŃSTWA  🙂

5 zł  rabatu dla rodzeństwa za każdą lekcję *

 

WPŁATY

Wpłaty należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na odpowiedni nr konta:

Za zajęcia Roboludka (wszystkie grupy)

nr konta: 87 1140 2004 0000 3402 7923 6284

 

Dane firmy:

Eduroom Mariusz Mazurkiewicz

76-200 Słupsk, ul. Biernackiego 6

NIP 839-247-54-51

email: kontakt@roboludek.pl

tel. 502094797