O zajęciach, firmie i autorze

Firma EDUROOM to działalność służąca wspieraniu instytucjonalnych działań edukacyjnych.
Na rynku słupskim istnieje od 2013 roku. Właściciel i zarazem prowadzący zajęcia mgr inż. Mariusz Mazurkiewicz ma wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej, które pozwala na zaoferowanie najwyższej jakości zajęć edukacyjnych. Dodatkowo Może wspierać wdrażanie innowacyjnych projektów edukacyjnych w placówkach oświatowych jak również prowadzić szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania nowoczesnych form i metod w działalności edukacyjnej oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i informatycznych w codziennej pracy z uczniami, a także organizować warsztaty umiejętności tutorskich, interpersonalnych i wychowawczych. Mariusz Mazurkiewicz oprócz posiadania certyfikatu trenera Lego Education oraz certyfikatu tutora pierwszego stopnia, bierze udział w konferencjach jest autorem kilku innowacji pedagogicznych oraz eksperymentu pedagogicznego. Wciąż rozwija i aktualizuje swoją wiedzę na innowacyjnych kursach, szkoleniach i  konferencjach, wszystko po to by Twoje dziecko poprowadzić do sukcesu. Edukacja to pasja, a praca z dziećmi sprawia ogromną radość.

Zajęcia z robotyki dziecięcej w ROBOLUDKU są dedykowane dla dzieci w wieku 6-13 lat.

Zajęcia prowadzimy w nowoczesnym modelu edukacyjnym STEAM z ang. oznacza Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics i jest połączeniem wiedzy z różnych obszarów nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.  Dziecko, uczeń przestaje być w tym systemie odtwórcą, a staje się twórcą wiedzy, wynalazcą, konstruktorem. Uczy się tak, jak się bawił.

Zajęcia mają na celu rozwijanie m.in. :

  • zdolności z przedmiotów ścisłych
  • umiejętności konstruowania
  • motoryki małej (ważnej w nauce pisania)
  • twórczego, kreatywnego, logicznego, przestrzennego myślenia
  • umiejętności społeczne i miękkie tak ważne we współczesnym świecie, w tym: poczucie własnej wartości, asertywność, uważność, szacunek względem innych, budowanie relacji,  współpracy w grupie, wzajemnej pomocy i szacunku.

Najistotniejszym jest to, że zajęcia prowadzimy w atmosferze radości i zabawy czyli w komfortowych dla rozwoju dzieci warunkach.

W roku 2016 Roboludek uzyskał zaszczytny tytuł MIEJSCA ODKRYWANIA TALENTÓW.